keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Työssäoppimisjakson arviointikokous

Olipa mukava käydä jälleen uudistyömaalla katsomassa "omia" maalari (pintakäsittelyala) opiskelijoita. Hymyssä suin innokkaasti oppimisestaan kertoen he minulle valoittivat mitä kaikkea työtä he ovat saaneet opetella. Oli ruiskutettu, nauhoitettu, maalattu, pinnoitettu lattioita jne.

Opiskelijat kirjoittavat myös wilman työssäoppimispäiväkirjaan, mitä päivittäin ovat tehneet. Opettaja voi myös kommentoida em. päiväkirjaan opiskelijoiden esille nostamia ilmiöitä.

Hyvin tuntuivat olevan tyytyväisiä niin opiskelijat, kuin työpaikkaohjaaja maalarimestari Matti Kainulainenkin työssäoppimisjakson toimintaan ja yhteistyöhön.

Samalla suoritettiin uudisrakennusmaalaus tutkinnonosan näytön arviointi.Sara (vas.) kuunteli samalla mitä kaikkea tulevalla työssäoppimispaikalla tuleman pitää. Sara aloittaa ensi viikolla uudisrakennusmaalaustyön opiskelun työssäoppimalla samalla työmaalla kuin Katri ja Lotta. Sara opiskeli samanlaisia töitä aiemmalla uudisrakennustyömaalla.

Katri siirtyy lukiolle opiskelemaan kaksoistutkintoon liittyviä opintoja.

Työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijoiden yhdessä luoma mukava oppimista tukeva tunnelma välittyi arviointikeskustelussa.

Kuulin että tällä työmaalla vastaavana insinöörinä toimii meidän koulun pintakäsittelyalalta valmistunut henkilö. Hän toimi aikoinaan maalarina useita vuosia ja suoritti talonrakentajan tutkinnon ja rakennusinsinöörin tutkinnon.

Oli mukava jutella tutun insinöörin kanssa siitä, mitä muutoksia rakennutyömaan arkeen on tullut viimeisten vuosien aikana.