lauantai 13. huhtikuuta 2013

Ranskalaiset vaihto-opiskelijat Joensuussa

CHIARIELLO Léolo & CARRUBBA Andréa ovat olleet Pohjois-Karjalan ammattiopiston pintakäsittelyalalla tutustumassa suomalaiseen maalarikoulutukseen.  Alla on heidän koulun esittelyvideolinkit ja internetosoite.

Maalariopiskelijat Léolo ja Andréa ovat olleet Pohjois-Karjalan ammattiopiston asiakastyökohteessa tapetoimassa ja tekemässä maalarin töihin liittyviä muita tehtäviä. Lisäksi heidän kanssa on harjoiteltu puunmukailutöitä.

Keskusteltuani heidän kanssaan kääntäjänä toimineen Krista Hokkasen välityksellä selvisi, että Suomen ammattiopistoissa ollaan tiiviimmässä yhteistyössä työelämän kanssa ja opiskelijat voivat vaikuttaa opiskeluprosessiin enemmän kuin Ranskan ammatillisissa kouluissa.

Seuraavassa Ranskalaisille maalariopiskelijoille tehty kysely, jossa vastaukset ranskan-, sekä suomenkielellä.Ranskalaiset vaihto-opiskelijat

Saako heidän kuvia julkaista Internetissä kuten esim. ”Bloggerissa” ja ”facebookissa”? (Saa)
 
Opiskelijoiden nimet: CHIARIELLO Léolo & CARRUBBA Andréa

Ranskalaisen koulun nimi ja Internet-osoite: Emmanuel Here, Laxou, France

1) Lyhyt yleisesittely Ranskalaisesta koulusta ja koulujärjestelmästä? Montako vuotta kukin kouluaste kestää? Onko heillä erikseen maalarikoulutusta vai kuuluuko se rakennusalan koulutuksen sisälle?

1. Maternelle (3 ans)
2. Primaire (5 ans)
3. Collège (secondaire) (4ans)
4. Lycée (3 ans)  (Direction Générale et  Direction Professionnelle)
                            
Notre section est l‘Aménagement et Finition du Bâtiment (peinture)
Les autres domaines sont l’électricité,  la maçonnerie,  la plomberie,  la menuiserie, la domotique ainsi qu’assistant architecte. »

1. Päiväkoti (3 vuotta)
2. Ala-aste (5 vuotta)
3. Yläaste (4 vuotta)
4. Lukio (3 vuotta) (ammatillinen tai yleislinja)

Olemme ammatillisessa lukiossa, rakennusten suunnittelu ja pintakäsittely-puolella, maalari-linjalla. Muut mahdolliset linjat rakennuspuolella ovat sähkötekniikka, muuraus, putkityöt, puutyöt, rakennusautomaatio ja arkkitehtiassistentti.
  
2) Mitkä eroavaisuudet ovat kiinnittäneet huomiota suomalaisessa koulussa ja yleensä Suomessa?

«Les journées scolaires sont courtes, ils finissent déjà à 14h ! Les élèves sont très autonomes içi, et l’école trouve les chantiers, et on ne va pas en entreprise que pour le stage. En France on ne fait que 22 semaines de stage sur 3 ans. »

Koulupäivät ovat paljon lyhyempiä, ne loppuvat jopa kahdelta !  Oppilaat ovat todella itsenäisiä täällä, ja koulu auttaa löytämään työmaita, eikä tarvitse yksin hakeutua harjoitteluun yrityksiin. Ranskassa meillä on vain 22 (pakollista) harjoitteluviikkoa kolmessa vuodessa.

3) Mitä erityisesti olette kaivanneet/ikävöineet Ranskasta?

« Le contact humain, en Finlande les gens dont plus réservés qu’en France. Aussi le fromage et la famille. Les prix sont beaucoup plus chers en Finlande. »

Ikävöimme enemmän ihmiskontaktia, täällä ihmiset ovat varautuneempia kuin Ranskassa. On myös ikävä kunnon juustoja ja perheitä. Kaikki on täällä kalliimpaa kuin kotona.

4) Miksi halusitte tulla juuri Suomeen opiskelemaan?

« Nous avons reçu un bourse par le Projet Leonardo (similaire au projet Erasmus), mais nous ne pouvions pas décider dans quel pays on voulait aller. »

Meille myönnettiin apurahaa Projekti Leonardon kautta (muistuttaa Erasmusta), mutta emme saaneet päättää, mihin maahan lähdemme.

Jos teillä on mukana tehty esim. PowerPoint esitys tai video koulustanne/opiskelustanne, niin saammeko linkittää sen ns. pilvipalveluun ja sitä kautta koulun internetsivustolle ja pintakäsittelyalan blogiin.

Video (ranskaksi)